הודעה מרכזית מזכירות כוכב יעקב

מזכירות הישוב (07/01/2014 12:26)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

 הילולא ר' יעקב אבוחצירא