כוכב יעקב ישוב בתנופהכוכב יעקב ישוב בתנופה

נא לציין בהערות הטופס את מספר הנפשות בבית

הודעה בנושא קצבאות המים

 

תושבים יקרים שלום וברכה!

 

בהתאם לתקנון המים יש לדווח מידי 3 שנים לספק המים המקומי על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, על כן הנכם מתבקשים:

למלא את טופס ההצהרה המצורף.

לשלוח צילום תעודות זהות + ספח של כל המתגוררים ביחידת הדיור, לגבי ילדים מתחת לגיל 18 ניתן להשתמש בספח של אחד ההורים בו מפורטים פרטי הילדים.

במידה וביחידת הדיור מתגוררות מספר משפחות, יוגש טופס הצהרה אחד בידי בעל היחידה ויצורפו תעודות זהות + ספחים של כל המתגוררים.

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען בתעודת זהות  יגיש: תעודת זהות + ספח, מסמך המאמת את מקום מגוריו (הסכם שכירות / תשלום חשבון ארנונה) ואישור ספק המים של מקום מגוריו הרשום כי אינו מתגורר מקום מגוריו.

צרכן אשר אינו אזרח ישראלי יגיש צילום דרכון ותצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו או אישור על העסקתו כעובד זר המעיד כי בעל ההיתר מתגורר  ביחידת הדיור.

 

על כל שינוי במצב הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור יש לדווח מחדש כדי שנוכל לעדכן את קצבאות המים.

לא יינתנו זיכויים רטרואקטיביים על איחור הגשה.

 

לשירותכם תמיד

ספק המים

אגו"ש אביר יעקב

 

לפרטים ושאלות: לורי – 02-9973972 או במייל: kygvya@gmail.com

 

לכבוד:                                                                           

ענף המים

אגודה שיתופית "אביר יעקב "                                              

למילוי על ידי הצרכן:

 

יש לשלוח תצלום ספחי ת.ז. של כל המתגוררים ביחידת הדיור ואת האישורים הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל

 

ניתן למסור טופס זה בצירוף המסמכים הנדרשים באחת מהדרכים הבאות:

מסירה ביד במזכירות הישוב

בפקס: 02-9974016

בדואר אלקטרוני   KYGVYA@gmail.com

 

עדכון שיגיע לאחר המועד ושלא יועבר בזמן לרשות המים לא תזכה את המשפחה בהקצבה המגיעה לה.

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה מצדכם.

 

צירוף קובץ:

[צרף/י קובץ]
מזכירות הישוב - עודכן ב:21/01/2018
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/09/2017
לידיעתכם ישנו מס' טלפון של עדכוני המועצה והמוקד – 02-9977222...
מזכירות הישוב - עודכן ב:09/03/2016
מזכירות הישוב - עודכן ב:01/07/2015
מזכירות הישוב - עודכן ב:03/05/2015

כוכב יעקב, טל: 02-9973972, פקס: , דוא"ל: mazkirut@koya.org.il
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ